Колдонуучулардын коопсуздугу жана коргоо

1
Сатып алуучуларга

Сатып алуучуларды коргоо Программасы өзүнө эмнени камтыйт? HalalBank компаниясынын саясатын бузбайт жана жеткирүүгө тийиштүү товарларды сатып алуу. Сатуучу тарабынан берилген товар көрсөтүлгөнгө ылайык келбеген бир нече мисал келтирели: сиз китеп ке тапшырык берсеңиз DVD алып келди; сиз жаңы товар сатып алсаңыз, бирок колдонулганды алдыңыз; сиз 3 азыкка тапшырык берсеңиз 2 алдыңыз; тапшырык берилген товар жеткирүүдө бузулуп калган, товардын маанилүү бөлүктөрү жок, ал эми сатуучу муну сатып жатып айткан эмес; сиз товардын түп нускасын сатып алсаңыз, жасалмасын алдыңыз. Бирок сатып алуучуларды коргоо программасы сизге товар жөн эле жакпай калган учурга таратылбайт.

2
Сатуучуларга

Мындан тышкары, сатуучуларды коргоо Программасына катышуу укугун алуу үчүн сизге иштин белгиленген стандарттын сактоо керек. Иштин стандарты башка факторлордон бөлөк, сиз тараптан алынган төлөмдөрдүн санына караганда доолордун , кайтарылган төлөмдөрдүн жана кайтаруулардын көктөмөсүн алып барууну камтыйт. Сиз HalalBankта сатуучуларды коргоо Программасы менен колдоно аласыз, эгер сиз мурдагы 30 күндүн ичинде 100 азыраак доо, кайтарылган төлөмдөрдү жана кайтарууларды алсаңыз, же доолордун, кайтарылган төлөмдөрдүн жана кайтаруулардын саны сиздин интернеттеги сатуунун жалпы көлөмүнүн 1% түзсө.